Οδηγήστε την επιχείρησή σας στο επόμενο στάδιο

Η EXPERTSALES είναι μέλος ενός ευρύτερου Ομίλου Επιχειρήσεων με ενεργή παρουσία σε διάφορους κλάδους και αγορές στην Ελλάδα, από το 2008 μέχρι σήμερα. Κύρια αποστολή της EXPERTSALES είναι η κάλυψη των εξειδικευμένων αναγκών των πελατών της που περιλαμβάνουν τις σημαντικότερες επιχειρήσεις στους κλάδους της Ενέργειας και των Τηλεπικοινωνιών, του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, παρέχοντας υπηρεσίες marketing και πωλήσεων, όπως ενδεικτικά η εξυπηρέτηση πελατών, η προώθηση πωλήσεων, καθώς και η ανάπτυξη και διατήρηση πελατολογίου.

Οι Υπηρεσίες μας

Ανάπτυξη – Προώθηση Πωλήσεων μέσω τηλεφωνικών κλήσεων
Πληροφόρηση – Ενημέρωση πελατών για ειδικές ή/και περιορισμένες προσφορές
Διατήρηση σχέσεων και εξέλιξης πελατειακής βάσης

Έρευνες εταιρικής εικόνας
Ανάλυση αγοράς
Έρευνες συνηθειών και τάσεων
Έρευνες πολιτικού κλίματος
Έρευνες τοπικής αυτοδιοίκησης
Έρευνες εικόνας πολιτικών προσώπων
Διαφημιστική έρευνα
Έρευνες μελέτης νέων προϊόντων
Έρευνες επισκεψιμότητας/μετακινήσεων
Έρευνες B2B

Η Εταιρεία αξιοποιώντας τη μεγάλη υποδομή που διαθέτει στις πωλήσεις προσφέρει σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο εμπόριο από απόσταση την υπηρεσία «Telemarketing Fulfillment Services» (TFS). Η υπηρεσία αυτή είναι η μόνη καθετοποιημένη που υπάρχει στην Ελλάδα και συνίσταται στη δυνατότητα αποθήκευσης προϊόντων, λήψης παραγγελιών μέσω τηλεφώνου, ταχυδρομείου ή διαδικτύου, στην τιμολόγηση προϊόντων, την αποστολή προϊόντων μέσω ταχυδρομείου, την είσπραξη, την απόδοση στον πελάτη και απόδοση στο τέλος του μήνα όλων των αναγκαίων στοιχείων του ΚΒΣ προς τον πελάτη με τις ζητούμενες στατιστικές πωλήσεων.

Έρευνες πολιτικού κλίματος
Έρευνες τοπικής αυτοδιοίκησης
Έρευνες εικόνας πολιτικών προσώπων
Έρευνες πρόθεσης ψήφου

Ξεκινήστε μαζί μας

Αναζητούμε σε μόνιμη βάση νέες και νέους συνεργάτες που επιθυμούν να κάνουν καριέρα στο χώρο των πωλήσεων, της επικοινωνίας, και της τεχνολογίας.

Συνεργασίες

//www.expertsales.gr/wp-content/uploads/2020/11/utools_logo.png
//www.expertsales.gr/wp-content/uploads/2020/11/alertit_logo.png
//www.expertsales.gr/wp-content/uploads/2020/11/wind_logo.png
//www.expertsales.gr/wp-content/uploads/2020/11/nrg_logo.png