Η εταιρεία

Ταυτότητα-Λειτουργία-Τεχνολογίες

Σχετικά με εμάς

Η EXPERTSALES είναι μέλος Ομίλου Επιχειρήσεων με ενεργή παρουσία σε πολλαπλούς κλάδους και αγορές για πάνω από 20 χρόνια. Αντικείμενο της EXPERTSALES είναι η παροχή υπηρεσιών στον τομέα των πωλήσεων για την κάλυψη των εξειδικευμένων αναγκών των Επιχειρήσεων πελατών της, του μεγαλύτερου Παρόχου στους κλάδους της Ενέργειας και των Τηλεπικοινωνιών που έχουν επιλέξει για την αποτελεσματικότητα και την άρτια εξυπηρέτηση των εκάστοτε αναγκών τους. Η EXPERTSALES, διαθέτει εξειδικευμένο και διαρκώς εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό και 120 άρτια εξοπλισμένες θέσεις εργασίας, με τα πλέον σύγχρονα πληροφοριακά και τηλεπικοινωνιακά μέσα και συστήματα.

Πως λειτουργούμε

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, στρατηγική προτεραιότητα της EXPERTSALES είναι η φροντίδα και η διαρκής επένδυση στο Ανθρώπινο Δυναμικό μας, παρέχοντας ίσες ευκαιρίες εργασίας χωρίς διακρίσεις, άριστες συνθήκες Υγείας και Ασφάλειας, νεανικό και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον, επιβράβευση και άμεση εξέλιξη. Η βέλτιστη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών μας προϋποθέτει εξειδικευμένο και κατάλληλα καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό. Για το λόγο αυτό, κύρια προτεραιότητά μας είναι η διαρκής υποστήριξη και καθοδήγηση των ανθρώπων μας, προσφέροντας ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα στο χώρο των πωλήσεων και της τηλεπικοινωνίας. Η εκπαίδευση των νέων συνεργατών μας αποσκοπεί στην εξασφάλιση της επαγγελματικής τους κατάρτισης με συνεχή επαναπροσδιορισμό των εκπαιδευτικών τους αναγκών, γεγονός που καθιστά την εταιρεία μας ευέλικτη στη διαχείριση των αλλαγών και των εξελίξεων στην αγορά.

•Προσφέρουμε ευκαιρίες ανέλιξης και αξιοκρατία
•Καθορίζουμε τις αμοιβές με αντικειμενικά κριτήρια και επιβραβεύουμε την παραγωγικότητα με υψηλό FR
•Επενδύουμε στην ανάπτυξη και δημιουργία εργασιακού περιβάλλοντος που στοχεύει στην βελτίωση των συνθηκών εργασίας

Οι υπηρεσίες μας

Πωλήσεις

Έρευνα Αγοράς

Τεχνική Υποστήριξη

Email Solutions